Kontrolliere deine Sprache


1 Kontrollera att du använt dig av tyska ord.
Om du inte kommer på vad ett ord är på tyska försöker du lösa problemet och säga det du vill ha sagt på ett annat sätt. Ofta kan man ta hjälp av instruktioner och t ex bildtexter för att lösa språkliga problem.

Se upp med vanliga missar; t ex översättning av ordet när.
-Wann hast du dein erstes Fahrrad bekommen? (Frågeord)
- Als ich sechs Jahre war, habe ich mein erstes Rad bekommen. Immer wenn es warm war, sind wir zur Schule geradelt. (Als- en gång i förfluten did; wenn- upprepade gånger.)
- Morgen wenn ich zur Schule radle, werden ich dich abholen. (Framtid)


2 Kontrollera verbformerna.

 • Har du rätt personändelse? Ex Er singt und wir hören gut zu.
 • Har du rätt tidsform på verben? Obs! ska (framtid) =werden. Ex: Morgen wird es regnen.
 • Har du rätt ordföljd? 
  • Om du skrivit i perfekt ska perfekt participet stå sist i satsen. Ex Ich habe gestern einen spannenden Film gesehen,
  • Om du använt dig av något modalt hjälpverb (dürfen, können, mögen, müssen, sollen eller wollen) ska "det andra verbet" stå i grundform sist i satsen. Ex  Er mag nicht ins Kino zu gehen.
  • Om du har använt dig av bisatser ska det personböjda verbet stå sist i bisatsen. Ex Ich weiß, dass er den Film schon gesehen hat.
3 Övrig grammatik
 • Kontrollera pronomen.
 • Kontrollera artiklar på substantiven.
 • Kontrollera böjningen: nominativ (subjektsform), ackusativ (ackusativobjekt eller prepositioner) och dativ (dativobjekt eller prepositioner).